Disclaimer


De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Caesar adviseurs is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.

Verklaring omtrent de privacy

De privacy van de bezoekers aan onze website wordt door ons gerespecteerd. Ook zal daarmee vertrouwelijk worden omgegaan door onze medewerkers en degenen die verantwoordelijk zijn voor onze gegevensopslag.