Veel Gestelde Vragen

Waarom heb ik als ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Als u als ondernemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt dan heeft dat grote gevolgen voor uw inkomen en mogelijk zelfs voor uw onderneming. U bent dan immers niet meer in staat uw normale inkomen te verdienen. Bovendien biedt de overheid u geen vangnet als u door een ziekte of een ongeval niet meer volledig kunt werken. U kunt dan terugvallen op de bijstand, maar voordat u een uitkering krijgt, moet u eerst uw eigen vermogen aanspreken. Bovendien houdt de overheid bij het toekennen van een uitkering ook rekening met het inkomen van uw partner. Hoe dan ook, uw inkomsten nemen in dat geval fors af. Bent u zelfstandige, directeur-grootaandeelhouder, vrije beroepsbeoefenaar of zzp-er, dan is een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering een absolute must. Niet alleen voor het behoud van uw levensstandaard, maar vaak ook voor de continuïteit van uw bedrijf. Bovendien is het een geruststellende gedachte dat uw inkomen goed verzekerd is wanneer u onverwacht iets overkomt. Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering bij u past is afhankelijk van uw middelen en persoonlijke situatie.


Kan ik er vanuit gaan dat mijn persoonlijke gegevens niet misbruikt worden?

De persoonlijke gegevens die u invoert zijn en blijven altijd uw gegevens. Uw gegevens zullen dan ook nooit worden doorgegeven aan derden. Uiteraard onderschrijven wij alle wettelijke bepalingen en voorschriften op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en privacy, zoals die staan in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Daarbij conformeren wij ons aan de richtlijnen van de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen.


Hoe meld ik mijn schade?

Het is van belang dat u een schade zo snel mogelijk meldt. Dit kan per e-mail of via het formulier op onze website. Zijn er problemen of heeft u vragen, bel ons dan tijdens kantooruren. Uitsluitend in noodsituaties kunt u buiten kantoortijden bellen naar telefoonnummer 0638722102.


Waar moet ik mijn schade laten repareren?

U bent vrij in het kiezen van een bedrijf dat uw schade kan herstellen. Bij sommige maatschappijen heeft u echter een korting op het eigen risico wanneer u de schade laat herstellen bij een garage die is aangesloten bij Schadegarant. Neem daarom altijd even contact met ons op, voordat u de auto laat repareren.


Hoe bereken ik de herbouwwaarde van mijn woonhuis?

De herbouwwaarde is het bedrag dat U nodig heeft om uw huis opnieuw te bouwen wanneer het totaal verloren is gegaan, in de zelfde staat en kwaliteit waarin het was voor de ramp. Als herbouwwaarde kunt u, indien u reeds verzekerd bent en de te verzekeren herbouwwaarde bij het aangaan van die verzekering correct is vastgesteld, het verzekerde bedrag van uw huidige polis nemen. Vanzelfsprekend kunt u ook gebruik maken van de herbouwwaardemeter, te vinden bij de downloads op onze website.


Welke verzamelingen vallen bij de inboedelverzekering onder de rubriek 'Bijzondere verzamelingen'?

Daaronder worden begrepen munt-, postzegel-, kristal- of zilverwerkverzamelingen. Muziekinstrumenten vallen onder de rubriek 'Huisraad'.


Wat gebeurt er wanneer ik meer kilometers rijd dan opgegeven?

Wij raden aan om dit zo snel mogelijk aan ons te melden . Wanneer u meer kilometers rijdt dan opgegeven kunt u in een andere categorie komen en dit kan gevolgen hebben voor de premie. Het niet opgeven van het juiste aantal kilometers kan ook gevolgen hebben voor de afhandeling bij eventuele schade.


Ik heb mijn auto verkocht. Wat moet ik nu doen?

U kunt als u dat wilt de verkochte/ingeruilde auto per omruildatum de lopende verzekering vervangen door uw nieuwe auto. Ook kunt u dan de verzekerde condities aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.


Ik ga privé rijden en heb geen bonus/malus verklaring vanwege een leaseverleden. Ik rijd echter wel al een groot aantal jaren schadevrij. Wat nu?

Een schriftelijke verklaring van de leasemaatschappij hoeveel jaren u daar schadevrij hebt gereden voldoet ook. Zonder een dergelijke verklaring of een officiële bonus/malus verklaring is er helaas geen mogelijkheid tot het overnemen van korting wegens schadevrij rijden.


Welke verzekering heb ik nodig als ik in een auto van iemand anders een ongeluk veroorzaak of schade toebreng aan de auto van die ander?

De verzekering die de schadesoorten die u noemt dekt is de volledige casco dekking. Daarmee wordt de schade die u toebrengt aan de door u geleende auto vergoed. Houd er wel rekening mee dat als de schade oorzaak door uw toedoen (schuld) is ontstaan, er een terugval in bonus/maluskorting en dus een stijging van de toekomstige jaarpremie uit deze claim ontstaat. N.B. U kunt in dit geval géén beroep doen op uw Particuliere Aansprakelijkheidsverzekering!


Welke regels gelden er voor een tweede auto met betrekking tot bijvoorbeeld premiebetaling, bonus/malus regelingen.

Uw tweede auto wordt, wanneer deze niet door één van uw kinderen wordt bestuurd, maar door uzelf of uw partner, voor de bonus/maluskorting voor de bonus/malus hetzelfde ingeschaald als uw eerste gezinsauto. Als het een auto betreft voor één van uw kinderen, dan wordt de standaard acceptatieprocedure gevolgd op basis van de gegevens van uw kind.


Wat is een vrijwaringsbewijs? Waar heb ik het voor nodig?

Een vrijwaringsbewijs krijgt u als u uw auto verkoopt. Verkoopt u uw auto aan een door de RDW erkend autobedrijf, dan stellen zij dit op. Verkoopt u uw auto aan een particulier persoon dan dient hij/zij hiervoor zorg te dragen bij het postkantoor. Met dit vrijwaringsbewijs toont u aan dat u niet langer de juridische eigenaar bent van de auto en dus niet meer aansprakelijk voor de voertuiggebonden verplichtingen zoals het betalen van APK, motorrijtuigenbelasting en de verzekering.