Inkomen


Uw inkomen stelt u in staat goed en zorgeloos te leven. U staat er natuurlijk niet altijd bij stil, maar aan uw financiële zorgeloosheidkan plotseling een eind komen als uw inkomen terugvalt. Als u arbeidsongeschikt wordt bijvoorbeeld of werkloos, bent u afhankelijk van een uitkering.
Hoe zit het dan met uw woonlasten of de studie van uw kinderen?
Ook als u of uw levenspartner komt te overlijden zijn de financiële gevolgen groot.
En heeft u al nagedacht over later?
Want met een terugtredende overheid ontkomen we er niet aan om zelf financiële regelingen te treffen voor ons leven in de toekomst.

Financieel plan

Vroeger was alles veel meer voorspelbaar: het leven verliep vaak volgens een vast patroon. Er werd niet veel verhuisd en niet vaak gewisseld van werkgever. Inkomen, vermogen en het te verwachten pensioen waren duidelijk.
Vandaag is alles een stuk ingewikkelder. Gebeurtenissen als huwelijk, scheiding, baanwisselingen en verhuizingen zijn van invloed op uw huidige en toekomstig inkomen en vermogensvorming.
Daarom verdient het aanbeveling een financieel plan te laten maken.

Alle onderdelen van uw financiële huishouding hangen nauw met elkaar samen. Uw huidige inkomen, uw uitgaven, uw toekomstige pensioen, uw hypotheek en verzekeringen.

Caesar adviseurs kan u helpen een overzicht te maken van uw financiële huishouding, zowel voor nu als voor de toekomst. U heeft dan inzicht in uw huidige situatie en weet wat er is geregeld bij verwachte en onverwachte gebeurtenissen.

Daarnaast adviseren wij u over de mogelijkheden hoe u uw inkomsten veilig kunt stellen en financieel voorbereid kunt zijn op onverwachte gebeurtenissen. En, omdat een financieel plan een momentopname is, toetsen wij het periodiek aan de eventuele veranderde omstandigheden in uw gezin of werk. Zodat u er vervolgens geen omkijken naar heeft.

Is dit wellicht iets voor u? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of maak een afspraak voor een vrijblijvend eerste gesprek.

Uw inkomen voor nu of later veilig stellen

Er bestaan diverse oplossingen om uw inkomen voor nu of later of dat van uw nabestaanden veilig te stellen. Zo kunnen wij u onder andere adviseren over de volgende zaken:

 • Woonlastenverzekering

  Wat is een woonlastenverzekering?
  Een woonlastenverzekering beschermt uw woonplezier wanneer u onverhoopt arbeidsongeschiktheid of werkeloos wordt. Of u nu huurder bent of huiseigenaar, met deze verzekering kunt u de betaling van uw vaste woonlasten veilig stellen. U kiest zelf het bedrag dat u wilt verzekeren en vaak kunt u zelfs vaste lasten zoals kosten voor gas, water, licht en telefoon meeverzekeren. 
  De premie kunt u voldoen door een koopsom te storten of door periodiek premie te betalen. 

  Er zijn verschillende soorten woonlastenverzekeringen verkrijgbaar. U kunt een verzekering kiezen die alleen uitkeert bij werkloosheid, alleen bij arbeidsongeschiktheid of één die in beide situaties tot uitkering komt.

  Beroepsdekking
  Belangrijk is of een woonlastenverzekering uitgaat van beroepsarbeidsongeschiktheid of passende arbeid. Bij beroepsarbeidsongeschiktheid heeft u recht op een uitkering als u (vanaf een bepaald percentage arbeidsongeschiktheid) uw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen. Bij passende arbeid wordt gekeken of u redelijkerwijs nog andere werkzaamheden kunt doen.

  Waarom een woonlastenverzekering
  U heeft werk en beschikt over een goede gezondheid. Dan is er niks aan de hand, u kunt uw vaste maandlasten keurig op tijd betalen. Helaas bent u zowel van uw werk als van uw gezondheid niet helemaal zeker. Het kan van het ene op het andere moment veranderen. U verliest uw baan of erger, uw gezondheid gaat achteruit. Voor die onzekerheid biedt dewoonlastenverzekering werknemers de zekerheid dat ze bij onvrijwillige werkloosheid en ziekte of een ongeval toch de vaste maandlasten door kunnen betalen.

  Van de overheid kunt u steeds minder steun verwachten in dergelijke situaties. U wordt zelfs op uw loon gekort als u niet snel genoeg weer aan het werk gaat. Het financiële gat tussen werk en werkloos zijn, tussen gezond en ziek zijn wordt steeds groter! Dit kan al gauw 30% van het laatst verdiende loon zijn. Voor veel mensen betekent dit dat zij bij werkloosheid of ziekte/ongeval de vaste maandlasten niet meer kunnen betalen. Een woonlastenverzekering is een goed en betaalbaar alternatief voor meer zekerheid.

  Premie berekenen
  Wilt u weten wat de woonlastenverzekering u gaat kosten? 
  Klik hier om de Woonlastenverzekering te openen.

 • Pensioen

  Pensioen
  Met een goed pensioen, ontvangt u bij uw pensionering ongeveer 70% van uw laatst verdiende salaris. Dit is inclusief AOW en ervan uitgaand dat u altijd, via een werkgever, pensioen opbouwt.De meeste mensen bereiken dit ideale percentage helaas bij lange na niet!
  Gelukkig is het wel mogelijk om zelf een individuele pensioenvoorziening te treffen in de vorm van een lijfrenteverzekering. Als aanvulling op uw pensioen of bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken.
  Het is dan uiteraard wel zaak om op jongere leeftijd reeds na te denken over uw pensioenwensen.

  De premie voor een lijfrenteverzekering is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar, de uitkeringen daarentegen zijn fiscaal belastbaar. De fiscale regels voor lijfrente-aftrek zijn sinds 1 januari 2003 belangrijk gewijzigd. Deskundig advies is dan ook een eerste vereiste!

  Banksparen voor pensioen
  Als u spaart of belegt voor uw pensioen, kunt u de jaarlijkse inleg onder voorwaarden aftrekken van uw belastbare inkomen. Dat is zo als u een lijfrenteverzekering voor uw pensioenaanvulling afsluit, maar dat geldt nu ook voor banksparen. Het grote verschil met verzekeren komt met name bij de uitkering tot uitdrukking: als uw bankspaartegoed op is, stopt de uitkering. Bij een lijfrenteverzekering ontvangt u doorgaans tot uw overlijden een uitkering. 
 • Overlijdensrisicoverzekering

  Overlijdensrisicoverzekering
  Denkt u wel eens na over de financiële gevolgen van het voortijdig overlijden van u of uw partner?Weet u of uw partner de woonlasten kan opbrengen als u onverwachts zou overlijden en hoe zit het met de zorg voor de kinderen?Wilt u niet dat na het overlijden van u of uw partner de achterblijvende partner en/of kinderen ook nog eens financieel achteruitgaan dan kunt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

  De kenmerken van deze verzekering zijn in het kort:

  - Er wordt een bedrag uitgekeerd bij overlijden van u en/of uw partner
  - U bepaalt zelf het verzekerd bedrag en de duur van de verzekering
  - De verzekering is mogelijk voor één of twee personen
  - De uitkering bij overlijden van u of uw partner is vrij besteedbaar
  - U kunt de verzekering koppelen aan een (lopende of nieuwe) hypotheek

  Maak u niet langer zorgen wat er met uw nabestaanden gebeurt, maak direct een afspraak voor een advies over een overlijdensrisicoverzekering. Klik hier om contact op te nemen met Caesar adviseurs.
 • Sparen

  Spaarverzekering
  Het voordeel van een spaarverzekering is dat u een vast premiebedrag spaart. Bijvoorbeeld voor de studie van uw kinderen of als aanvulling voor uw pensioen. Daarnaast kunt het vroegtijdig overlijdensrisico meeverzekert, of de premiedoorbetaling, bij voortijdig overlijden van de kostwinnaar.
  Bij een spaarverzekering vergoedt de verzekeraar een vaste rente over de ingelegde premies. Op enkele uitzonderingen na is deze rente op dit moment 3%. De rente staat voor de hele looptijd van de verzekering vast. Naast de rente deelt u mee in het resultaat van de verzekeraar, waardoor de vaste rentevergoeding van 3% nog oploopt.
 • Beleggen

  Beleggingsverzekering

  De beleggingsverzekering kunt u voor dezelfde doeleinden gebruiken als de spaarverzekering. Een beleggingsverzekering is een combinatie van een levensverzekering en een belegging. Voor deze verzekering betaalt u periodiek een premie of eenmalig een koopsom. De premie of koopsom wordt, onder aftrekking van kosten, door de verzekeraar belegd in een beleggingsfonds. Aan beleggen zijn risico's verbonden. Hoeveel uw beleggingen waard zijn aan het einde van de looptijd van de verzekering, is afhankelijk van de ontwikkelingen op de beurzen. Daarom staan in offertes doorgaans verschillende scenario's geschetst. En bij de offerte krijgt u de Financiële Bijsluiter opvragen. Hierin staat onder andere wat financiële producten kosten, wat de risico's zijn en wat het product kan opbrengen. Meer hierover vindt u op de financiele bijsluiter.

  Beleggen op de beurs of in beleggingsfondsen 

  U kunt zelf beleggen als u hier u interesse naar uitgaat. Mede dankzij het Internet is de drempel om zelf te beleggen lager geworden, uw order wordt vrijwel direct op de beurs aangeboden. Daarnaast kunt u als particulier veel informatie van het Internet afhalen of de informatie volgen welke door uw bank wordt aangeleverd. 

  De meest mensen zijn echter niet bereid hier veel tijd en aandacht aan te besteden. In dat geval kunt u gebruik maken van de expertise van een vermogensbeheerder en beleggen in één of meerdere beleggingsfondsen. U belegt dan niet rechtstreeks op de beurs maar in fondsen, die op basis van risicoklasse zijn samengesteld uit diverse soorten effecten. U kunt al deelnemen met een inleg vanaf € 2.500,-.

 

Wilt u meer weten? Vraag ons informatie of neem contact met ons op.