Aankoop van een Woning


U denkt erover om een huis te kopen. Een belangrijk moment want met de aanschaf van een huis is veel geld gemoeid. Goede hulp is dan onontbeerlijk.

Caesar adviseurs is uw steun en toeverlaat bij het zoeken en kopen van uw woning.


Hoe gaan wij te werk?
 

  • Alle stappen die bij het kopen van een woning aan de orde komen worden vooraf met u doorgesproken en vastgelegd.
  • Wij inventariseren uw woonwensen.
  • Wij bespreken met u de financiele mogelijkheden voor de hypotheek.
  • Wij leggen de zoekprocedure vast: zoekt u zelf? zoeken wij? zoeken we beiden?
  • Wij maken voor u de afspraken voor bezichtigingen en uw makelaar gaat met u mee om het pand grondig te bekijken.
  • Terwijl u zich concentreert op de sfeer, ligging etc, beoordeelt de makelaar het onderhoud van de woning, de buurt, de voorzieningen in de omgeving en andere belangrijke aspecten. Op basis hiervan geeft de makelaar u een oordeel over de vraagprijs van de woning. Indien u daadwerkelijk geinteresseerd bent in een woning en deze wilt kopen, doet de makelaar verder onderzoek. Zijn er bezwarende bedingen, is er wellicht een bouwtechnische keuring nodig, hoe zit het met het bestemmingsplan.
  • Wanneer de onderhandelingen starten, doet de makelaar uit uw naam de biedingen. Natuurlijk wordt u op de hoogte gehouden van het verloop van de onderhandelingen.
  • Zodra de onderhandelingen zijn afgerond moeten de gemaakte afspraken worden vastgelegd in de koopovereenkomst. Uw makelaar controleert de koopovereenkomst dan ook zorgvuldig voordat u deze tekent.
  • Tot slot controleert uw makelaar de akte van levering van de notaris en de nota van afrekening. Pas als alles in orde is, kan de officiele overdracht bij de notaris plaatsvinden.
  • Op uw verzoek zijn wij bij de overdracht aanwezig.