Verkoop van uw Huis


De verkoop van uw woning begint met de keuze van een makelaar. Een woning verkopen is geen doe-het-zelf kwestie. Aan de verkoop van een woning kunnen risico's vastzitten, die u - op het moment dat er wat misgaat - voor hoge en onverwachte kosten kunnen zetten.

Caesar adviseurs beschikt over de benodigde kennis en ervaring om u deskundig terzijde te staan.

Hoe gaan wij te werk?

 

  • De aanpak van Caesar adviseurs kenmerkt zich door duidelijke afspraken, die schriftelijk worden vastgelegd, veel overleg en een gestructureerde aanpak.
  • Wij maken een opname van uw woning en inventariseren samen met u de roerende zaken die u misschien met het huis mee kunt en wilt verkopen.
  • Vervolgens wordt met onze kennis van de actuele marktgegevens en uiteraard in overleg met u de vraagprijs bepaald.
  • Dan gaat uw woning in de verkoop. Wij maken met u afspraken over de wijze waarop uw woning onder de aandacht wordt gebracht. Als er serieuze gegadigden zijn, wordt een afspraak met u gemaakt voor een rondleiding door de woning, onder begeleiding van de makelaar. Blijkt iemand echt geenteresseerd en wordt een bod uitgebracht, dan wordt het bod met u besproken en beginnen wij de onderhandelingen.
  • Als u het met de potentiele koper eens wordt, stelt Caesar adviseurs een koopakte op, waarin allerlei afspraken worden vastgelegd tussen u de koper van uw huis.
  • Caesar adviseurs zorgt ervoor dat zowel verkoper als koper de akte, en eventuele bijlagen, ondertekenen en verzorgt de aanlevering van de koopakte aan de notaris.
  • De notaris maakt de concept akte van levering en de concept nota van afrekening op. Deze controleren wij voor u, waarna de officiele overdracht van de woning bij de notaris kan plaatsvinden.
  • Op uw verzoek zijn wij bij de overdracht aanwezig.