Ondernemer


Als ondernemer profiteert u niet van dezelfde voorzieningen als uw werknemers.
U heeft bijvoorbeeld bij ziekte heeft geen recht op loondoorbetaling, u ontvangt in geval van arbeidsongeschiktheid geen WGA- of WIA-uitkering en u neemt niet deel aan een pensioenregeling. Voor deze en andere voorzieningen zult u derhalve zelf zorg moeten dragen.

Wij bieden u uitstekende verzekeringen op het gebied van: 

  • uw pensioenvoorziening
  • arbeidsongeschiktheid
  • ziektekosten