Personeel


U als werkgever heeft belang bij gemotiveerde werknemers. Daarom zorgt u voor een goede werksfeer en een adequate beloning. Uitgekiende secundaire arbeidsvoorwaarden dragen bij aan een goed arbeidsklimaat en geven het personeel het veilige gevoel dat er voor hen gezorgd wordt. 

U kunt als werkgever uw werknemers laten profiteren van diverse collectieve verzekeringen, waarbij u de premie eventueel gedeeltelijk of geheel voor uw rekening kunt nemen. 

Voorbeelden van collectieve verzekeringen zijn: 

  • ziektekostenverzekeringen 
  • wga-hiaat verzekeringen 
  • bedrijfsspaarregelingen 
  • pensioenregelingen 
  • autoverzekeringen 
  • ongevallenverzekering 
  • anw-gat verzekeringen 

Naast de vrijwillige regelingen voor uw werknemers heeft u ook een aantal verplichtingen. Bij ziekte van uw werknemers bent u verplicht om minimaal 70% van het salaris van de zieke werknemer door te betalen. Deze loondoorbetalingsverplichting geldt gedurende twee jaar.Hiervoor bieden wij u: 

  • ziekteverzuimverzekering 
  • wga-gat verzekering