Wonen


Opstalverzekering

De opstalverzekering dekt bijna alle vormen van schade aan uw huis, maar ook aan uw garage, de planten in uw tuin of bijvoorbeeld uw zwembad. U kunt de dekking van deze verzekering zo uitgebreid maken als u zelf wilt. Als u de verzekerde som van uw woonhuis vaststelt op basis van de herbouwwaardemeter geven de meeste verzekeringsmaatschappijen een garantie tegen onderverzekering. Het risico dat u onderverzekerd raakt behoort dan tot het verleden.

Inboedelverzekering

Onderzoek heeft aangetoond, dat maar liefst 85% van alle inboedels in Nederland te laag is verzekerd. Zelfs de beste verzekering schiet dan te kort. Het gevolg is dat u na een brand of een diefstal met onderverzekering te maken kunt krijgen en mogelijk slechts een deel van de schade vergoed krijgt. Als u de verzekerde som van uw inboedel vaststelt op basis van de inboedelwaardemeder geven de meeste verzekeringsmaatschappijen een garantie tegen onderverzekering. Zo vermijdt u het risico van onderverzekering.

Huiselektronica verzekering

Met de huiselektronica verzekering dekt u uw privé elektronica, zoals uw audiovisuele apparatuur en/of uw computer met toebehoren tegen verlies, diefstal en schade. Daarbij kunt u denken aan schade door brand, water of laten vallen.

Direct online afsluiten